Verlag Dashöfer, d.o.o. za izdavačku djelatnost
Registrirani korisnik
Do not fill this:
Ime:
Lozinka:
Zaboravili ste Vašu osobnu lozinku?

Novi korisnik
Registrirajte se...
Nisam registrirani korisnik on-line usluga izdavačke kuće Dashöfer i nemam korisničko ime i lozinku za pristup. Registracije predstavlja preduvjet za pristup on-line produktu. Korisničko ime i osobna lozinka su isti za sve on-line usluge naše izdavačke kuće.

Pretplatnik
Pristup on-line knjizi

O proizvodu
Doznajte više...


Želite li profesionalno sastaviti ugovor i urediti svoje ugovorne obveze bez pravnika?

Potreban Vam je praktičan i jednostavan postupak kod pripremanja ugovora?

Da li znate na što ne smijete zaboraviti prilikom sastavljanja i potpisivanja ugovora?

Mi Vam nudimo rješenje:

On-line priručnik
Pravni vodič u poduzeću s primjerima ugovora

Praktični primjeri aktualnih ugovora gospodarskog, građanskog
i radnog prava s komentarima, i upozorenjima

On-line priručnik je namijenjen ...
...svim poslovnim ljudima koji se susreću sa sklapanjem ugovora u praksi. Činjenica, da na on-line priručniku sudjeluju stručnjaci iz prakse jamči ne samo njegovu aktualnost, već i kompleksnost prilikom rješavanja određene problematike. Priručnik na jednom mjestu sadrži sve relevantne informacije o ugovorima s ciljem lakšeg i bržeg učenja i snalaženja u predmetnom području. Priručnik će Vam pomoći da uštedite vrijeme i novac, da se upoznate sa aktualnim stanjem zakonodavstva te da s lakoćom kreirate pravovaljane poslovne ugovore

Sklapajte uvijek pravno valjane ugovore!
 • Savjet: U primjerima ugovora upišite svoje podatke, pohranite i isprintajte!
 • Dodatak: Ugovori su nadopunjeni sa jednostavnim i vrlo praktičnim komentarom, sa čime mora biti ugovorna strana upoznata prije potpisivanja ugovora i kakve posljedice može imati sklopljeni ugovor.
 • Cilj priručnika: Najčešće korišteni primjeri ugovora i pravnih dokumenata.
 • Fleksibilnost: Ugovori i pravni dokumenti se prilagođavaju promjenama u zakonodavstvu

Prednosti on-line priručnika:
 • Stručna pravna pomoć
 • Brz i jednostavan postupak kod pripreme i sklapanja ugovora
 • Redovita on-line aktualizacija, o kojoj ćete biti obaviješteni putem elektronske pošte
 • Pretraživanje pojedinih pojmova, koje će Vam omogućiti još brži pristup potrebnom sadržaju
 • Odgovori na Vaša pitanja

 Pretplata


   - na 6 mjeseci
Pretplatite se na ON-LINE knjigu na rok od 6 mjeseci.
  Uvjeti plaćanja pretplata na 6 mjeseci     
  Iznos pretplate na 6 mjeseci = 558,48 Kn (bez PDV-a)

   - na 12 mjeseci
Pretplatite se na ON-LINE knjigu na rok od 12 mjeseci.
  Uvjeti plaćanja pretplata na 12 mjeseci     
  Iznos pretplate na 12 mjeseci = 998,52 Kn (bez PDV-a)
Koristite on-line priručnik kako bi :

 • uštedjeli vrijeme i novac
 • se upoznali sa aktualnim stanjem zakonodavstva
 • s lakoćom kreirali pravovaljane poslovne ugovore
...koristite on-line priručnik u svakodnevnom poslovanju:
 • u svakodnevnoj komunikaciji sa poslovnim partnerima i klijentima
 • u komunikaciji sa tijelima državne upraveO priručniku:

On-line priručnik Aktualni primjeri ugovora namijenjen je svima koji žele pravilno koristiti sastavljene primjere ugovora i biti obaviješteni o svim potrebnim pretpostavkama i posljedicama koje mogu nastati prilikom sklapanja ugovora. Činjenica, da na on-line priručniku sudjeluju stručnjaci iz prakse jamči ne samo njegovu aktualnost, već i kompleksnost prilikom rješavanja određene problematike. Pomoću komentara biti ćete na jednostavan način upoznati sa svim važnim informacijama koje su Vam potrebne za pravilno sklapanje ugovora


Aktualizacijski servis

U suradnji sa pomno odabranim autorima priručnika, primjeri ugovora i komentari se redovito nadopunjavaju s obzirom na promjene u zakonodavstvu i na osnovu želja naših korisnika. Svaki naručitelj on-line priručnika biti će obaviješten o aktualizaciji i njenom sadržaju putem elektronske pošte.


SADRŽAJ ON-LINE PRIRUČNIKA:

 1. Uvodni dio i sadržaj - uvodna riječ glavnog autora, bilješke o autorima, kratice, piktogrami,
 2. Aktualnosti – aktualne informacije o svim promjenama u zakonodavstvu
 3. Kupoprodajni ugovor – predugovor, ugovor o kupoprodaji nekretnine, ugovor o kupoprodaji pokretnine,
 4. Ugovor o djelu i građenju - ugovor o djelu i ugovor o građenju,
 5. Zakup, najam, posudba - ugovor o zakupu, ugovor o najmu, ugovor o najmu stana, ugovor o posudbi, ugovor o kreditu,
 6. Mandat, komisija, zastupanje, posredovanje, suradnja – ugovor o distribuciji,ugovor o komisiji, ugovor o punomoći, ugovor o zastupanju, ugovor o posredovanju,
 7. Osiguranje i zaštita - ugovor o kazni, ugovor o cesiji, ugovor o pristupanju dugu, ugovor o ovršnom zalogu nekretnine, ugovor o ovršnom zalogu pokretnine
 8. Akti gospodarskih društava - društveni ugovor, akti o osnivanju d.o.o., ugovor o osnivanju društva s neograničenom odgovornošću, ugovor o zatvaranju d.o.o.,
 9. Radno pravo - Ugovor o radu, prestanak i otkaz ugovora o radu, izvanredni raskid ugovornog radnog odnosa, sporazumni raskid ugovornog radnog odnosa, ugovor o radu na određeno, ugovor o radu na neodređeno,

Sva Vaša pitanja vezana uz naš proizvod pošaljite na
Dina Patek

Copyright C 1997-2015 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, d.o.o. centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost,
Šubićeva 42/1, 10 000 Zagreb,
Tel.: 01 / 46 55 107, Fax: 01 / 46 55 108, E-mail: info@dashofer.hr
Aktualni primjeri ugovora ISSN ---